Personal Record Pedigree Chart

Ingrid Hansdotter

Father:VII:1 Hans Jonsson (1684 - 1768)
Mother:Maria Andersdotter (1694 - 1736)

Born:1724 Slätthög, Kronobergs län. [1]

Personal History

YearAgeEvent
1724 Birth 1724 Slätthög, Kronobergs län [1]
1725 Brother Petter Hansson is born 1725 Slätthög, Kronobergs län [1]
1728 Sister Sigrid Hansdotter is born 1728 Slätthög, Kronobergs län [1]
1731 Sister Ingeborg Hansdotter is born 1731 Slätthög, Kronobergs län [1]
1733 Brother Jonas Hansson is born 1733 Slätthög, Kronobergs län [1]
1736 Mother Maria Andersdotter dies 1736 Slätthög, Kronobergs län [1]
1737 Half-brother Jöns Hansson is born 1737-11-01 Boarydstorp, Slätthög, Kronobergs län [2]
1740 Half-sister Britta Hansdotter is born 1740-07-24 Boarydstorp, Slätthög, Kronobergs län [3]
1741 Half-sister Britta Hansdotter dies 1741 Slätthög, Kronobergs län [1]
1741 Half-brother VI:1 Anders Hansson is born 1741-12-25 Boarydstorp, Slätthög, Kronobergs län [4]
1742 Half-brother Per Hansson is born 1742 Slätthög, Kronobergs län [1]
1742 Half-brother Per Hansson dies 1742 Slätthög, Kronobergs län [1]
1744 Half-sister Maja Hansdotter is born 1744-06-28 Slätthög, Kronobergs län [5]
1746 Half-brother Jöns Hansson is born 1746-11-16 Slätthög, Kronobergs län [6]
1749 Brother Jonas Hansson dies 1749 Slätthög, Kronobergs län [1]
1749 Half-sister Brita Hansdotter is born 1749-07-24 Boarydstorp, Slätthög, Kronobergs län [7]
1752 Half-sister Stina Hansdotter is born 1752-03-01 Boarydstorp, Slätthög, Kronobergs län [3]
1754 Half-sister Brita Hansdotter dies 1754 Slätthög, Kronobergs län [1]
1765 Sister Karin Hansdotter dies 1765 Slätthög, Kronobergs län [1]
1766 Sister Ingeborg Hansdotter dies 1766 Slätthög, Kronobergs län [1]
1768 Father VII:1 Hans Jonsson dies 1768-09-25 Boarydstorp, Slätthög, Kronobergs län [3]
1773 Half-brother VI:1 Anders Hansson dies 1773-01-17 Boarydstorp, Slätthög, Kronobergs län [3]
1820 Brother Petter Hansson dies 1820 Slätthög, Kronobergs län [1]

Sources

[1]Disbyt
  
[2]Bernt Blomgren
  
[3]Genline
  
[4]Överstelöjtnant Axel Mollstadius, Jönköping
  
[5]Disbyt och Arkiv Digital
  
[6]Arkiv Digital och Disbyt
  
[7]Disbyt och Genline