Personal Record Pedigree Chart

VI:1 Anders Hansson

Was 31 years.

Father:VII:1 Hans Jonsson (1684 - 1768)
Mother:VII:2 Karin Jonsdotter (1705 - 1777)

Born:1741-12-25 Boarydstorp, Slätthög, Kronobergs län. [1]
Dead:1773-01-17 Boarydstorp, Slätthög, Kronobergs län. [2]

Marriage with VI:2 Katarina Cajsa Santesdotter (1739 - 1811)

Marriage:1764-06-11 Slätthög, Kronobergs län. [1]

Children:
Jonas Andersson (1765 - 1839)
V:1 Hans Andersson (1769 - 1828)

Personal History

YearAgeEvent
1741 Birth 1741-12-25 Boarydstorp, Slätthög, Kronobergs län [1]
1742 Brother Per Hansson is born 1742 Slätthög, Kronobergs län [3]
1742 Brother Per Hansson dies 1742 Slätthög, Kronobergs län [3]
1744 2 years Sister Maja Hansdotter is born 1744-06-28 Slätthög, Kronobergs län [4]
1746 4 years Brother Jöns Hansson is born 1746-11-16 Slätthög, Kronobergs län [5]
1749 Half-brother Jonas Hansson dies 1749 Slätthög, Kronobergs län [3]
1749 7 years Sister Brita Hansdotter is born 1749-07-24 Boarydstorp, Slätthög, Kronobergs län [6]
1752 10 years Sister Stina Hansdotter is born 1752-03-01 Boarydstorp, Slätthög, Kronobergs län [2]
1754 Sister Brita Hansdotter dies 1754 Slätthög, Kronobergs län [3]
1764 22 years Marriage VI:2 Katarina Cajsa Santesdotter 1764-06-11 Slätthög, Kronobergs län [1]
1765 Half-sister Karin Hansdotter dies 1765 Slätthög, Kronobergs län [3]
1765 23 years Son Jonas Andersson is born 1765-01-21 Boarydstorp, Slätthög, Kronobergs län [4]
1766 Half-sister Ingeborg Hansdotter dies 1766 Slätthög, Kronobergs län [3]
1768 26 years Father VII:1 Hans Jonsson dies 1768-09-25 Boarydstorp, Slätthög, Kronobergs län [2]
1769 27 years Son V:1 Hans Andersson is born 1769-03-20 Boarydstorp, Slätthög, Kronobergs län [7]
1773 31 years Death 1773-01-17 Boarydstorp, Slätthög, Kronobergs län [2]

Sources

[1]Överstelöjtnant Axel Mollstadius, Jönköping
  
[2]Genline
  
[3]Disbyt
  
[4]Disbyt och Arkiv Digital
  
[5]Arkiv Digital och Disbyt
  
[6]Disbyt och Genline
  
[7]Kronoberg Slätthög C1:2 Födde 1745 -179_842.11.88400