Personal Record Pedigree Chart

Gustaf Andersson Knös

Kyrkoherde i Västeråker och Dalby. Was 55 years.

Father:Andreas Anders Olofsson Knös (1721 - 1799)
Mother:Brita Hedvig Wijnbladh Knös (1735 - 1800)

Born:1773-10-20 Skara 1)
Dead:1828-12-30 Uppsala 1)

Family with Alida Maria Olbers Knös (1786 - 1855)

Children:
Anna Hedvig Dorothea Knös (1812 - 1821)
Thekla Levinia Andrietta Knös (1815 - 1880)

Notes

"Begravda i Sverige":
..................................

Knös, Gustaf

Död 1828
Begravd 1828

Uppsala gamla kyrkogård, kv. 12, nr. 591
Graven upplåten i evärdlig tid (upplåtelse nr 1)

[l 1]
Uppsala kyrkliga samfällighet (Uppsala kn, Uppsala län)

Box 897
751 08 UPPSALA

Tel. 018-18 70 00
uppsala.kyrkliga.samfallighet@svenskakyrkan.se

[k][1]Posten levererad 2008-10-15
.......................................................

Samma grav som husturn Alida och dottern Thekla.
...................................................................................

Präst och professor i österländska språk.

Studerade först i Skara och blev sedan student i Uppsala 1791, fil mag. 1797 samt teol. kand. där 1800. Han blev docent i gamla och nya testamentets exegetik 1800, akademiadjunkt i grekiska och österländska språk 1806, professor i grekiska 1810 (utbytt mot en professur i österländska språk 1814). Prästvigd 1817. Kyrkoherde i Västeråker och Dalby utanför Uppsala 1817 med bibehållen professur samt teol. dr. 1818.

Han studerade även utomlands, i Rostock 1801, i Paris 1802 och i Göttingen 1803-07, med kända orientalister som lärare. Han återkom till Sverige 1807 och blev en stillsam swedenborgare.Det var efter rekommendationer från sina lärare i Rostock som han utnämndes till akademiadjunkt i Uppsala och utnämndes till professor i orientaliska språk. Några år efter dette prästvigdes han också.

På okänt sätt blev han bekant med den unga omsvärmade Alida Olbers och lyckades till mångas förvåning vinna hennes hjärta. Troligen var det under en sommar som Alida tillbringade hos sin bror Levin på hans prebendepastorat Hagby i Uppland.

Efter bröllopet bostte de sig i Uppsala där de bodde i prästgården i Västeråker på somrarna och i Uppsala för övrigt.
Efter tidens förebild utvecklades ett sällskapsliv hemma hos familjen och stadens kulturella elit som också i många fall hade kontakt med universitetet var ofta sedda gäster. Hustrun Alida var den glada medelpunkten, Gustav höll sig stillsamt i bakgrunden.

Elam Willgot Olbers har skrivit: "Jag erinrar mig professor Knös såsom en äldre man, kort till växten och med mycket hastiga och livliga rörelser så att när han och min far samtalande gingo fram och tillbaka han alltid kom några steg före min far till ändan av rummet. Jag minns även att min far gjorde honom någon pekuniär hjälp."


Källa: Göran Olber, Bandhagen, e-post: fam.olbers@home.se, www.olbers.se/


Personal History

YearAgeEvent
1773 Birth 1773-10-20 Skara.  1)
1786 12 years Spouse Alida Maria Olbers Knös is born 1786-06-02 Högärdet, Fors 1).
1799 25 years Father Andreas Anders Olofsson Knös dies 1799-05-29 Skara 1).
1800 26 years Mother Brita Hedvig Wijnbladh Knös dies 1800-01-25 Skara 1).
1804 30 years Brother Olof Andersson Knös dies 1804-01-15 Skara.
1812 38 years Daughter Anna Hedvig Dorothea Knös is born 1812-06-01 1).
1813 39 years Brother Anders Andersson Knös dies 1813-09-30 Norra Vånga 2).
1815 41 years Daughter Thekla Levinia Andrietta Knös is born 1815-06-17 Uppsala 1).
1821 47 years Daughter Anna Hedvig Dorothea Knös dies 1821-05-22 Uppsala 1).
1828 55 years Death 1828-12-30 Uppsala.  1)

Sources

1)Disbyt
  
2)Begravda i Sverige