Personal Record Pedigree Chart

Anna Mariana Ahlberg

Was 66 years.

Father:Nils Ahlberg (1719 - 1791)
Mother:Eva Maria Skraggensköld (1721 - 1809)

Born:1747-02-18 Östad, Älvsborgs län 1)
Dead:1813-09-01 Lunden, Fors, Älvsborgs län 1)

Family with Levinius Olbers (1725 - 1804)

Children:
Alida Maria Olbers Knös (1786 - 1855)

Notes

Anna gifte sig med en betydligt äldre man än hon själv. Hennes blivande man var förmögen och en gammal god vän i familjen. Anna hann med att sätta tre av hans barn till världen innan han gick bort år 1804.

Efter makens död avvecklades bostället, Högärdet och Anna flyttade med sina två barn Alida och Carl till brodern Nils på Åsbräcka. Hennes mor dog 1809 och dottern gifte sig 1810 och under de sista åren av sin levnad bodde hon hos dottern i Uppsala. Ödet gjorde emellertid att hon dog under ett besök i de gamla hemtrakterna, på Lunden där systern systern Juliana med make Vincent Olbers då bodde.

Vårdade, enl. gravförteckningen, med omsorg sin mans ålderdom och var en öm moder för trenne barn, av vilka ett dog i sin späda ålder. En sten tillslöt hennes grav.


Källa: Göran Olber, Bandhagen, e-post: fam.olbers@home.se, www.olbers.se/


Personal History

YearAgeEvent
1747 Birth 1747-02-18 Östad, Älvsborgs län.  1)
1786 39 years Daughter Alida Maria Olbers Knös is born 1786-06-02 Högärdet, Fors 1).
1791 44 years Father Nils Ahlberg dies 1791-08-20 Åsbräcka.
1804 57 years Spouse Levinius Olbers dies 1804-12-11 Högärdet, Fors, Älvsborgs län 1).
1809 62 years Mother Eva Maria Skraggensköld dies 1809-04-04 Åsbräcka gård, Åsbräcka, Älvsborgs län.
1813 66 years Death 1813-09-01 Lunden, Fors, Älvsborgs län.  1)

Sources

1)Disbyt