Personal Record Pedigree Chart

Olof Birgersson Knös

Prost i Wånga. Was 64 years.

Father:X:1015 Börge Knös Olofsson (1632 - 1711)
Mother:X:1016 Gunnor Boberg Lechander (1648 - 1711)

Born:1683-07-05 Od, Älvsborgs län 1)
Dead:1748-04-07 Norra Vånga, Skaraborgs län 1)

Family with Eva Beata Bellander (1698 - 1768)

Children:
Andreas Anders Olofsson Knös (1721 - 1799)
Birger Olofsson Knös (1722 - )
Pehr Olofsson Knös (1727 - )

Notes

Student i Uppsala 1703. Fil.mag. i Uppsala 1713. Rektor i Mariestad 1714. Prästvigd 1715. Kyrkoherde i Leksberg (16) 1724. Kontraktsprost i Norra Vånga (16) 1729. Ägare av säteriet Glättestorp i Norra Vånga

Olof blev en av stiftets rikaste präster. Vid sin död hade han 17764 daler i tillgångar, men inga skulder. Han ägde frälsehemmanet Glättestorp 1 mantal (värt 4400 daler), frälsehemmanet Tolsgården 1 mantal, Källegården 3/4 mantal, Aplagården 1/2 mantal, Karlsgården, m.fl. Sammanlagt fast egendom till ett värde av 9753 daler.
Info från : Staffan Knös, web.telia.com/~u61701627

Efter att ha genomgått Skara läroverk blef han student
i Uppsala 1703, promoverades till filos.
magister 1713, ämnade på professor J. Upmarcks
tillrådan gå den akademiska vägen, men fick, utan
ansökan, genom biskop Svedbergs försorg rektoratet
vid Mariestads skola, hvilket han tillträdde
1716, samt blef 1729 kyrkoherde i Vånga och 1730
kontraktsprost. –Han åtnjöt högt anseende som präst,
teolog och människa, hvarför han var en af den
kraftfulle biskop Svedbergs intimaste vänner
och mest anlitade medhjälpare i dennes nitiska
sträfvanden för stiftets bästa. Han utgaf några
akademiska dissertationer, tal vid prästmöten,
latinska och svenska verser m. m.
----------------------------------------------------------

I Od's kyrka hänger ett epitafium som Olof Knös lät hänga upp 1744.


Personal History

YearAgeEvent
1683 Birth 1683-07-05 Od, Älvsborgs län.  1)
1685 2 years Brother Petter Knös is born 1685-09-02 Od, Älvsborgs län 1).
1687 Sister IX:508 Britta Börjesdotter Knös is born 1687 Svinåsa, Od, Älvsborgs län 2).
1698 14 years Spouse Eva Beata Bellander is born 1698-06-29 1).
1711 Mother X:1016 Gunnor Boberg Lechander dies 1711 Svinåsa, Od, Älvsborgs län 2).
1711 Father X:1015 Börge Knös Olofsson dies 1711 Svinåsa, Od, Älvsborgs län 2).
1721 37 years Son Andreas Anders Olofsson Knös is born 1721-02-03 Mariestad 1).
1722 39 years Son Birger Olofsson Knös is born 1722-08-12 1).
1727 43 years Son Pehr Olofsson Knös is born 1727-01-27 1).
1748 64 years Death 1748-04-07 Norra Vånga, Skaraborgs län.  1)

Sources

1)Disbyt
  
2)Fredrik Salomonsson_http://fredriksslekt.se/