månadsarkiv: mars 2014

Urnlund i Södra Säm

Urnlund i Södra Säm en komplicerad fråga

2009-11-06

Åsundens församling vill anlägga en urnlund vid ödekyrkogården i Södra Säm.
Ännu har man inte fått något tillstånd.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har sänt ett svar till församlingen, ett svar som varken avslår eller beviljar ansökan.
Antikvarien Eivind Claesson skriver att det krävs en mer detaljerad beskrivning av vad församlingen egentligen vill innan beslut kan fattas.
Om församlingen således vill gå vidare med sina urnlundsplaner måste man göra en detaljerad ansökan
Emellertid lämnas generella synpunkter. Här konstaterar Claesson att den aktuella kyrkogården inte är i bruk och därmed inte lyder under den del av kulturminneslagen som reglerar kyrkliga kulturminnen utan skyddas av den del av kulturminneslagen som reglerar fornminnen i allmänhet.
Att återuppta begravningsverksamhet på en ödekyrkogård är en komplicerad fråga, framhåller antikvarien, som inte kan ge något förhandsbesked om huruvida det är möjligt att i det här fallet återuppta verksamheten.
Eivind Claesson skriver vidare att det torde krävas tillstånd enligt en rad andra lagar för anordnande av parkering med mera.
Att återuppta begravningsverksamheten skulle sannolikt också medföra ökade krav på vård och skötsel av hela ödekyrkogården och kyrkoruinen.
Nu är det Åsundens församlings sak att överväga huruvida man vill gå vidare med önskemålet om en urnlund i Södra Säm.

 

Jordkällare / Potatiskällare

Jordkällaren vid slutet av Prästavägen restaureras.
Källaren är ovanligt stor och är mycket fint byggd med kupoltak.
Den finns på Bosgårdens ägor, som var en länsmansgård fram till 1930-talet.
Bosgården har även skrivits som Bordsgården.

I början av 1800-talet hette kronolänsmannen Sven Linderoth, född 1783.
Han efterträddes av P. af Trolle, född 1793.
Därefter kom kronolänsman J. Andeén, född 1801, han blev kvar till sin död 1852.
Ny Krono Befallningsman blev T.O.G. Rylander, född 1822, han efterträddes 1874 av O.A. Gedda.
År 1890 efterträddes han av sin son Sigge Theodor Gedda, född 1858.
Sigge Gedda blev den siste kronolänsmannen på Bordsgården och 1923 flyttade han till Ulricehamn.

Från album,0003

Från album,0004

 

 

 

 

 

Konfirmation i Gällstad 1938

Konfirmation I Gällstad ( nuvarande Gällstads/Södra Säms kyrka ) Juli 1938
Kyrkoherde Kurt E V Nyström
2/6 1909 – 10/5 1983

Konfirmation Gällstad 1938

Klicka på bilden så kan du se den i större format.


Främre raden. fr. vänster:

Iris Holm
Inga Andersson
Ingegärd Nilsson
Flora Johansson
Margit Lange
Elna Johansson
Kyrkoherde Kurt E. V. Nyström
Elsa Johansson
Birgit Johansson
Gunborg Andersson
Margit Hilding
Anne- Marie Eriksson
Ruth Gustavsson
Asta Claesson.

Mellersta raden:

Göran Axelsson
Åke Andersson
Gunnar Hermansson
Inga-Lill Magnusson
Margareta Andersson
Erna Carlsson
Ester Svensson
Edit Svensson
Danira Johnsson
Hugo Andersson
Stig Johansson
Gustav Johansson
Inge Carlsson
Torsten Källström.

Bakre raden:

Bertil Johansson
Rune Lundgren
Åke Hallberg
Stig Johansson
Nils Karlsson
Göte Johansson
Manne Hjalmarsson
Martin Norén
Verner Johansson
Manne Claesson
Knut Ohlsson.

Södra Säms socken

Här finns  information om Södra Säms socken:

Södra Säms socken i Västergötland ingick i Kinds härad och är sedan 1974 en del av Ulricehamns kommun.
Socknens areal är 31,85 kvadratkilometer varav 24,15 land.
År 2000 fanns här 737 invånare.
En del av tätorten Vegby ligger i socknen.
Sockenkyrka är sedan 1824 Gällstads-och Södra Säms kyrka i Gällstads socken.

Socknen har medeltida ursprung. Namnet var före 17 april 1885 Säms socken.

Sockengräns

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Säms församling och för de borgerliga frågorna bildades Säms landskommun.
Landskommunen uppgick 1952 i Åsundens landskommun som 1974 uppgick i Ulricehamns kommun.
Församlingen uppgick 2002 i Gällstad och Södra Säms församling som 2006 uppgick i Åsundens församling.
De indelta soldaterna tillhörde Älvsborgs regemente, Norra Kinds kompani och Västgöta regemente, Elfsborgs kompani.