månadsarkiv: maj 2015

1 Maj i Sämbyn

Fotografi daterat 1 Maj 1941, antagligen från Södra Säm.
Överst ser vi Gun och Elsa Johansson, sittande framför Asta Målberg och ev. Ingamaj Målberg…

1 maj 1941