Någonstans i Södra Säm, omkring 1915-18

Det bör  vara i Södra Säm omkring 1915-1918.
Vi ser bl.a. Judit Johansson, född 1898 och Netzin Claesson, född 1890.