Swedenroots - Sweden

Swedenroots - Släktforskning för dig

Svenska bilder

Swedenroots in English
Amerikan flag

Stugor från förr

Back Cottage in Södra Säm
Back Cottage in Södra Säm

Backstugan ovan är från Södra Säm i Älvsborgs län. Backstugan var oftast en enkel stuga belägen på annans mark. Oftast låg dessa stugor på allmänningar. Backstugorna var ofta delvis grävda i en sluttning eller som här delvis nedgrävd, en så kallad jordkula. I den här stugan bodde det människor ända till slutet av 1800-talet!

Bilderna nedan visar några gamla stugor som sköts och underhålls av Vegby hembygdsförening. Stugorna är från sent 1700-tal.
En av stugorna kallas för "Finastugan". Här bodde en kvinna kallad "Fina" så sent som i början av 1900-talet.

Vegby Cottage
Vegby Cottage
Vegby Cottage
Vegby Cottage