Kategoriarkiv: Gravfält

Kummeliberg

Gravfältet i Södra Säm
…har aldrig blivit utgrävt….

Ett av de större  gravfälten i Västergötland, med gravar från järnåldern
(500 f.Kr. – 1050 e.Kr.)  och bronsåldern (1700 – 500 f.Kr.)
Fältet har minst 95 gravar av olika typer och
består av åtta rösen, fem runda stensättningar och 82 högar. Högst upp på åsen ligger de äldsta gravarna – rösen från bronsåldern.
Rösena är upp till tolv meter i diameter.
Vid gravfältets nordvästra del är ett nästan plant område ca 20 x 20 meter, inom vilket inga högar finns. Där finns röjda ytor och terrasseringar.
Platsen ligger mycket vackert på krönet av en ås med utblick över 
Sämsjön.

 Forntida vägar, så kallade hålvägar (ridvägar) finns också i närheten.

Kummeliberg