Kategoriarkiv: Liljas

Anna Gustava Lilja och Karl Johan Gustafsson

Anna Gustava Gustavsson Lilja, född 10/7 1876, Wisnaholmen, Grönahög
Karl Johan Gustafsson, född 11/4 1867, Kvarnhult, Gällstad.
De gifte sig 3/11 1916.

Anna Gustava och Karl Johan Gustafsson

Anna Gustava och sonen Einar Gustavsson, född 28/5 1920
De står framför stugan ” Hästholmen”, i Södra Säm, senare kallad ” Liljasstugan”.
Denna stuga fanns utmed ” Prästavägen”.
Stugan skänktes av Einar till Vegbyortens hembygdsförening.

Anna Lilja och sonen Einar, född 1920Den flyttades och finns nu i hembygdsparken i Vegby,
se bilden här nedanför.

Einar Gustafsson, besök 2005 i Vegby

Einar Gustavsson på besök i Liljas-stugan, Vegby 2005. 

Anna Lilja...

Anna Gustava Gustavsson Lilja

 

Detta är gravstenen på Gällstads Södra Säms kyrkogård.
Den är nedtagen och man söker gravrättsinnehavare.
Finns det inte någon sådan, så kommer stenen att bli bortforslad…….

Karta över kyrkogården i Pålsjö, Helsingborg. Karl Johan Gustafsson är begravd i kvarter 8, som är markerad på kartan. Gravrätten gick ut redan 1940 och graven är inte exakt markerad.
Karl Johan var intagen på Helsingborgs hospital 22/3 1928 och dog där 21/2 1930.