månadsarkiv: augusti 2016

Kapellet på ängen och Kyrkan i byn

Invigning av projekt
”Kapellet på ängen och Kyrkan i byn” i Södra Säm
Kulturarvsdagen 11/9 kl. 12.30

karta, liten

 

Invigningen föregås av den traditionella guidade ”Prästavägs-vandringen” som startar vid Gällstads kyrka (parkeringen) klockan 10:00. Vår guide är Gun Ohlsson.

Invigningsarrangemanget klockan 12:30 hålls av arkeolog Claes Theliander,
som 2009 i samarbete med Lödöse museum, gjorde de arkeologiska utgrävningarna av kyrkorna i Södra Säm.

Upprinnelsen till projektet Kapellet på ängen & Kyrkan i byn började i september 2008 då hembygdsforskaren Arne Johansson kontaktade arkeolog Claes Theliander angående en intressant markering med text som han hittat på en gammal skifteskarta från 1710.
Arne som är född och uppvuxen i Södra Säm hade länge funderat på markeringen och texten som löd ”En gammal förfallen kyrkiogård”.

Claes Theliander tyckte detta var mycket intressant och hösten 2009 inledde Claes i samarbete med Lödöse museum en arkeologisk undersökning i Södra Säm’s by i Ulricehamns kommun.

På många sätt var detta en unik arkeologisk undersökning som fick stor uppmärksamhet i media, i forskarsamhället och hos allmänheten (se Claes Theliander Projektet Säm’s kyrkor, Arkeologisk forskningsundersökning 2009. Lödöse museum rapport 2010:12).

På platsen för kartmarkeringen ”En gammal förfallen kyrkiogård” , upptäckte arkeologerna spåren efter ett litet träkapell, en så kallad stolpkyrka, från 1100-talet. När den revs vet vi inte men den kan ha funnits och verkat parallellt med Södra Säm’s stenkyrkan under lång tid.

Den gamla stenkyrkan som byborna tvingades överge 1824 var av en mycket ovanlig form, en så kallad absidsal. Kyrkan byggdes omkring 1250-1340 och det finns endast ett tiotal kända absidsalar i Skandinavien.

Med detta projekt vill vi sätta Södra Säm på den historiska kartan och ge information om de två medeltida kyrkobyggnaderna samt de historiska platserna runt omkring dessa. 

 

kapellet, 2

På platsen där kapellet en gång låg, har vi som en symbolisk handling uppfört en autentisk grundstomme till ett kapell.
Syll och grundstockar är utförda enligt den tidens byggnadsprinciper av byggnadsarkeolog och timmerman Magnus Sjöholm från Gotland.
Ett av hörnen har försetts med en bit vägg-panel som tydligt visar den tidens byggnads-konst. Den färdiga konstruktionen är 5,4 m bred och 11,2 m lång.

kyrka

Kyrkoruinen så som den såg ut då Gabriel Djurklo avbildade den 1868.
Kyrkan byggdes ca 1250-1340 och hade en så kallad ”absidsal”.
Absid är en halvrund utbyggnad som ansluter direkt till långhuset utan något kor däremellan och detta är mycket ovanligt.
Det finns endast ett tio-tal kända absid-kyrkor i Skandinavien.