månadsarkiv: mars 2016

Artur Sahlén, konstnär

Artur Oliver Julianus föddes i Södra Säm 16 februari 1882
( familjen bodde i skolhuset i Södra Säm)

Fadern hette  Wilhelm Edvard Sahlén och var folkskolelärare i Södra Säm och Finnekumla
Modern hette Johanna Maria Josefsson.
Syskonen hette Alrik Josef Napoleon, född 1880
Estrid Mary Wilhelmina, född 1884
Ragnar Wilhelm Engelbrekt, född 1885
Julia Signe Margareta, född 1887
Sigrid Wahlborg Johanna, född 1889
Birger Georg Johannes, född 1893
Märta Sara Emerentia, född 1895
Ingrid Blenda Johanna, född 1902

Artur dog 12 mars 1945, Maria Magdalena församling, Stockholm
Han var en stor svensk konstnär.

Artur Sahlen

Efter ha gått ut Carin Wästbergs målarskola 1903 studerade Sahlén teckning vid Konstnärsförbundets skola, målning för Karl Nordström och vid Académie Colarossi i Paris för Christian Krogh 1907.

Han grundade tillsammans med Harriet Sundström föreningen Originalträsnitt 1911 och AB Handpresstryck i Råsunda 1916 som utvecklades till ett förlag för illustrationer i träsnitt.

Han företog en studieresa till Tyskland 1914 och var vice ordförande i Grafiska sällskapet från 1929.
Sahlén är representerad med träsnitt i Nationalmuseum, museerna i Malmö, Göteborg, Norrköping, Västerås, konstindustrimuseerna i Oslo och Köpenhamn, museer i Helsingfors, Åbo, Dresden, Wien, New York, British Museum och Prince Albert and Victoria Museum i London och Honolulu Academy of Arts.

Han utförde porträtt i olja, i träsnitt bland andra professorerna Frits Läffler och Gösta Mittag-Leffler, adjunkt Nils Ångström, kapten E. Malmberg och doktor Karl Widstrand. Han uppfann en tryckapparat för träsnitt 1931.

Han utgav skrifter om bland annat träsnitt och träsnittssamlingar samt skrev uppsatser i Nordisk familjebok, Ord och bild och Hantverkets bok.

Detta är några av hans verk

Nordisk afton, av Artur Sahlen

Bilden ovan kallas” Nordisk Afton”.
Bilden nedan ”Professor Fritz Läffler”

Artur SahlŽn (1882Ð1945), Professor Fritz LŠffler, trŠsnitt

 

Södra Säms kyrka, utseende och inventarier

Säms kyrkas utseende och inventarier_Sida_1

Säms kyrkas utseende och inventarier_Sida_2

Här nedan är ett foto på ljuskronan från Södra Säms kyrka.
Den hänger nu i Gällstad/Södra Säms kyrka i Gällstad.

Ljuskronan från Södra Säms kyrka

Här nedan är ett foto på mellanklockan från Södra Säms kyrka.
Den finns nu i Gällstad/Södra Säms kyrka i Gällstad och klangen hörs fortfarande varje söndag.

Inskriften på klockan är:
” Som fåglar hasta till sitt bo
så söker jag hos Gud min ro.
Min själ sin rätta hvila får
när i hans hus jag värdigt går.”

Södra Säms kyrkklocka, ( mellanklockan), 1