Kategoriarkiv: Urnlund

Urnlund i Södra Säm

Urnlund i Södra Säm en komplicerad fråga

2009-11-06

Åsundens församling vill anlägga en urnlund vid ödekyrkogården i Södra Säm.
Ännu har man inte fått något tillstånd.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har sänt ett svar till församlingen, ett svar som varken avslår eller beviljar ansökan.
Antikvarien Eivind Claesson skriver att det krävs en mer detaljerad beskrivning av vad församlingen egentligen vill innan beslut kan fattas.
Om församlingen således vill gå vidare med sina urnlundsplaner måste man göra en detaljerad ansökan
Emellertid lämnas generella synpunkter. Här konstaterar Claesson att den aktuella kyrkogården inte är i bruk och därmed inte lyder under den del av kulturminneslagen som reglerar kyrkliga kulturminnen utan skyddas av den del av kulturminneslagen som reglerar fornminnen i allmänhet.
Att återuppta begravningsverksamhet på en ödekyrkogård är en komplicerad fråga, framhåller antikvarien, som inte kan ge något förhandsbesked om huruvida det är möjligt att i det här fallet återuppta verksamheten.
Eivind Claesson skriver vidare att det torde krävas tillstånd enligt en rad andra lagar för anordnande av parkering med mera.
Att återuppta begravningsverksamheten skulle sannolikt också medföra ökade krav på vård och skötsel av hela ödekyrkogården och kyrkoruinen.
Nu är det Åsundens församlings sak att överväga huruvida man vill gå vidare med önskemålet om en urnlund i Södra Säm.