Kategoriarkiv: Lundska gravkoret

Södra Säms kyrkoruin

Södra Säms kyrkoruin.

På bilden nedan ser vi ”samvetsömma” värnpliktiga som arbetade med att restaurera kyrkoruinen, 29 augusti till 6 oktober 1938.

Det ”Lundska gravkoret” är murat av kullersten och lera. Det var igenfyllt med sand. Vid undersökningen påträffades flera låben och i bottnen ett väl bevarat mansskelett. Här kan du läsa talet som hölls vid invigningen av den restaurerade kyrkoruinen1939 och det ”Lundska gravkoret”:  Södra Säms kyrkoruin, 1939