Kategoriarkiv: Andreas Karlsohn, lärare

Anna Margareta Karlsohn, operasångerska

Anna Margareta Karlsohn
född 3 mars 1852
skolhuset, Gällstad
död 27 november 1935
hovförsamlingen, Stockholm.

Läs mer här: Anna Karlsohn

Föräldrar: Andreas Karlsohn,  lärare i och organist i Södra Säm och Gällstad.
och Eva Marie Berndtsson

Anna Karlsohn, operasångerska

Organistexamen i Skara 1867,
inträdesexamen till musikkonservatoriets i Stockholms organistklass sept. 1871,
studier där 1871— 1873,
medlem av Nya svenska damkvartetten,
elev vid konservatoriets sångklass 1875—1878,
debuterade vid Kungliga teatern 18 okt 1878,
engagerad där 1 dec 1879—31 dec 1911

Sin första musikutbildning fick Anna  för fadern och efter organistexamen skrevs hon 1871 in som elev i orgelklassen vid musikkonservatoriet i Stockholm. Av ekonomiska skäl tvingades hon efter några år avbryta utbildningen och turnerade sedan två år i Skandinavien och  Nordeuropa som medlem av Nya svenska damkvartetten. Vid återkomsten till konservatoriet övergick hon till sångklassen, där hon fick Julius Günther till lärare.

Vid konung Oscars 25-årsjubileum den 18 sept. 1897 erhöll Anna Karlsohn medaljen »Litteris et artibus», och i februari 1910 blef hon associé af Kungl. Musikaliska Akademien.

Andreas Karlsohn,organist,  Eva Maria och barnen

Gravstenen finns på Gällstads / Södra Säms kyrkogård

Andreas Karlsohn, lärare och organist

Södra Säms och Gällstads lärare och den förste organisten i församlingen.
Andreas Karlsohn
född 11 februari 1816, Norra Sandsjö
död 13 augusti 1906
Aspliden, Gällstad

Läs mer här: Andreas Karlsohn

Han gifte sig med Eva Maria Berndtson 3 december 1849.
Eva Maria var född 28 maj 1822, Strömstad

Barn:
Carl Edvard, född 1 sept. 1850
Anna Margareta, född 10 mars 1852
Klas Magnus, född 9 oktober 1854
Frans Johan, född 20 oktober 1857
Per Bernhard, född 22 september 1860
Aurora Carolina, född 31 oktober 1862

……………

Vid 19 års ålder började Andreas Karlsohn idka musikaliska studier och 1838 avlade han organistexamen vid Musikaliska akademien.
År 1844 började han på Växjö folkskollärarseminarium, varifrån han utexaminerades redan 1845.
Efter vikariat i Sandsjö och Hjo erhöll han ordinarie anställning som folkskollärare i Gällstad .
Gällstads skoldistrikt omfattade även Södra Säm och Fnnekumla, där han de första 25 åren var ensam folkskollärare.
År 1849 fick Gällstads kyrka sitt orgelverk och Karlsohn blev då organist, en befattning som han innehade till sin död 1906.
År 1899 tilldelades han silvermedalj för långvarig och trogen tjänst.
Han hade då varit organist i 50 år.

Andreas Karlsohn,organist, Eva Maria

Gravstenen finns på Gällstads Södra Säms kyrkogård.