Kategoriarkiv: altartavlan

Altartavlan från Södra Säms kyrka

Ur protokollet vid prostvisitationen i Södra Säm, år 1819:
”….Altartavla, ommålad 1781..en Mariabild med barnet….”

Var finns denna altartavla nu?
När kyrkan i Säm togs ur bruk, så flyttade man en del av inventarierna från Säm till Gällstads kyrka.
Läs mer här : Kyrkans inventarier
Bland dessa inventarier flyttades även altartavlan, men vart har den sedan tagit vägen??

Så här står det i sockenstämmoprotokollet från 1833:
( Gällstad KI:7 (1820-1851) Bild 75)

Gällstad KI7 (1820-1851) Bild 75urklipp

Nedanstående målning är inte från Södra Säm, vi har tyvärr ingen bild på den altartavlan.

maria med barnet, exempel__Carlo Crivelli

Detta är en målning av Carlo Crivelli (1430-1495)