månadsarkiv: december 2017

Sjölin från Ödegården, Boarp

Ett vackert, gammalt fotografi.

På bilden ser vi bl.a. Josefina Olivia, 1861-1935 och Alfred Sjölin, 1857-1941.
Deras dotter Ester Ulrika, född 1886, gift Bylander.

Vad de övriga på bilden heter, det vet vi för närvarande tyvärr inte.
Fotografiet bör vara taget i Boarp, antagligen utanför Ödegården….

Gravstenen som finns på Gällstad / Södra Säms kyrkogård.

Södra Säms kyrkoruin

Södra Säms kyrkoruin.

På bilden nedan ser vi ”samvetsömma” värnpliktiga som arbetade med att restaurera kyrkoruinen, 29 augusti till 6 oktober 1938.

Det ”Lundska gravkoret” är murat av kullersten och lera. Det var igenfyllt med sand. Vid undersökningen påträffades flera låben och i bottnen ett väl bevarat mansskelett. Här kan du läsa talet som hölls vid invigningen av den restaurerade kyrkoruinen1939 och det ”Lundska gravkoret”:  Södra Säms kyrkoruin, 1939