månadsarkiv: maj 2014

Bagaregården

Bagaregården i Södra Säm
omkring 1926

Karl och Elin Johansson och barnen, 1926

Karl och Elin Johansson med sju av sina barn.
Från vänster:
Gunnar
Gun
Elsa
Rut
Ingrid
Lilly
Einar

Carl Wäst

Soldat Carl  Andersson
född  16 februari 1819 i Dannike
Carl Andersson blev 1840 antagen till Västgöta regemente och fick soldatnamnet Wäst.
Han fick avsked 1872.
Gift 19 augusti 1847 med Cajsa Johansdotter, som var född 20 januari 1821 Gällstad.

De bodde på soldattorpet ( Nr.3 )  under Säm Lunden, Ljunghem, och fick barnen
Amandus, Augusta Fredrika och August.
Familjen flyttade 1873 till Fridholmen under Säm Stommen.

Dottern Augusta Fredrika, född  1858, var gift med A. Ringström och emigrerade till Amerika 1884 tillsammans med dottern Elin Rut,  född 1881.
Även sonen August Wäst, född 1863 emigrerade  till Amerika, 1886.

Cajsa dog 4 januari 1891 och Carl dog 5 juni 1902.

Regemente

Knektar / Soldater

Knekt, av tyskans Knecht: ”dräng”, ”hantlangare”, är en gammal beteckning för fotsoldat.
Detta ord förekom redan under medeltiden som benämning på tjänare och gavs även till de värvade trupper som mot betalning tjänade som soldater.

I Sverige övergick ordet snart till betecknande av fotsoldaten,
oberoende av det sätt vilket han blivit anskaffad på,
och i denna bemärkelsen förekommer det även i Karl XI:s indelningsverk.
Sedermera har benämningen knekt blivit utbytt mot soldat.

Carl August Rydberg

Soldat Carl August Hindriksson
född  28 januari 1851 i Gällstad.
Gift 29 november 1872 med Lotta Andersdotter, som var född 10 mars 1844 i Kölingared.
De bodde på soldattorpet ( Nr.3 )  under Säm Lunden, Ljunghem,  och fick barnen
Alma Elisabet, Jenny Sofia, Ellen Charlotta och Carl Hjalmar.

1872 blev Carl August antagen till Västgöta regemente och fick soldatnamnet Rydberg.
Carl August och Lotta flyttade till Rånnaväg Skattegården 1904.
Carl August dog 16 december 1912 och Lotta dog 10 maj 1934.