Kategoriarkiv: Fotografi

Fotografi från omkring 1915

Vacker fotografi, det bör vara från omkring 1915
antagligen någonstans i Södra Säm.

Netzin Claesson, nederst till vänster, rad 2 nr 2 från höger, Judith Johansson

Övre raden fr.v.
Nr. 2 Robert Klasson, Sjögården
Nr. 5 Lilly Johansson, Bagaregården
Nr. 8 Johannes Claesson Sjögården
Nr. 10 Elof Källström, Kvarnagården.

Mellanraden fr.v.
Nr. 4 Knut Johansson, Sjögården
Nr. 7 Judit Johansson
Nr. 8 Johansson, Sjögården (Knuts bror)

Nedre raden fr.v.
Nr. 1 Netzin Claesson
Nr. 4 Edvin Johansson, Bagaregården
Nr. 6 Pär Claesson, Sjögården (bror med Johannes)

De andra personerna har vi inga namn på, tyvärr….