Kategoriarkiv: Byordning för Sems Byemän år 1829

Byordning för Sems Byemän år 1829

Detta är några av punkterna i Byordningen från 1829:

§ 1

Valborgsmässodagen skall första bystämman hållas och då överse åldermannens räkningar från det förflutna året.
Byemännen prövar då huru han sin tjänst förrättat, ärligen och väl till byemännens nytta eller skada och bör ombyte av ålderman även vid denna stämma ske, efter den tur och ordning som byemännen överenskomma.
Kvitterad räkning för det förflutna året, ävensom alla böter jämte andra handlingar
förvaras uti ett skrin, som till byns gemensamma nytta kommer att inköpas, vartill åldermannen haver ena nyckeln och den äldsta bisittaren den andra.”

§ 2

”Så ofta åldermannen finner angeläget att fodra att höra byemännen i något gemensamt ärende blåser han i en till byn anförskaffad lur,
och skole byemännen, vid 12 skilling banco bot första och dubbelt andra gången,
sig å stället infinna.”

År 1829 den 3 juni vid Kinds härads sommarting i Svenljunga blev föregående byordning ingiven,
där den fastställdes enligt protokollets innehåll.