månadsarkiv: december 2014

Jordkula / Backstuga

Detta är jordkulan / backstugan vid Skogås, Kvastbacken.

Här bodde tidvis, under senare hälften av 1850-talet en familj, bestående av
Emanuel Svensson, född 1816, död 1877 och hans hustru Annika Larsdotter, född 1818, död 1871.
Deras döttrar Sofia Lovisa, född 1/6 1840
Fredrika Mathilda, född 11/11 1842
Augusta Charlotta, född 13/12 1844
Wilhelmina Christina, född 10/6 1848.

Dottern Fredrika Mathilda gifte sig 1874 med skomakaren Gustaf Wilhelm Blidberg och de flyttade till Marbäck.
De fick 8 barn varav två emigrerade till Amerika: Selma Kristina, född 1869, emigrerade 1887 och brodern August Julius, född 1880 emigrerade 1902.

Selma Kristina Blidberg, gift med Charles L Warmberg, dog 21 /4 1921, i Hooksett, New Hampshire, Amerika.

 

Jordkulan i Södra Säm restaurerades 1995. Byggnaden hade då inte varit bebodd sedan slutet av 1800-talet, så den var helt raserad och igenvuxen med träd och buskar.

När man började gräva framkom rester av spismuren. Man kunde också se var fönster och dörrar varit placerade. 

Platsen där jordkulan finns är belägen c/a 200 m. väster om Kvastbacken och kallas för Skogås

Backsugan, 1, komp

Backstugan vid Kvastbacken finns fortfarande kvar på samma plats och restaurerades  av hembygdsföreningen 1995.

Backstugan

 

” En backstuga är en liten, enkel stuga belägen på annans mark, bebodd av person(er) som inte huvudsakligen sysslade med jordbruk. Ofta låg dessa stugor på allmänningar (jämför med torp), i allmänhet på stenig mark som inte dög att bruka, inte sällan i en skogsbacke. Begreppet är känt sedan början av 1600-talet, och ska inte ses alltför bokstavligt.

Backstugor beboddes ofta av gamla och/eller fattiga människor. Många tjänstgjorde som ”pensionärsbostad” för gamla föräldrar, pensionerade trotjänare eller socknens fattighjon. Dessa personer kallades backstugusittare (backstusittare).

Backstuga kan även syfta på så kallade ”jordstugor”, enkla bostäder som förekom i södra och sydvästra Sverige som byggts delvis nedgrävda i marken, ofta just backstugor dess andra betydelse. Denna typ av jordstugor förekom i norra Skåne, Blekinge, Halland, större delen av Småland, södra Östergötlandskusten, sydligaste Västergötland och södra Bohuslän. Söder därom förekommer istället Gatehus.”

Utsikt från Skogås, Kvastabacken, komp.

Från kullen där backstugan finns, har man vacker utsikt över en vik av Sämsjön och en del av Sämbyn.

 

Informationstavla.indd

Lärare och Lärarinnor i Södra Säm

Södra Säms första skolhus byggdes 1870 och är den byggnad vi brukar kalla Norra småskolan.

Andreas Karlsohn
f. 11/2 1816 Norra Sandsjö, d. 13/8 1906, Gällstad
Tjänstgjorde 1844 –

Wilhelm Edvard Sahlén, f. 5/8 1848, Strängsered
tjänstgjorde i Säm 1870 – 1883

Johan Adolf Sjöqvist, tjänstgjorde 1884- 1919

Gunnar Danielsson, tjänstgjorde 1919-1922

Den första utexaminerade småskolelärarinnan i Säm var Albertina Andersdotter.
Hon företräddes av en skolmoster som hette Johanna Sjöberg.
Skolmoster var titel på en oexaminerad lärarinna.

 

Albertina Andersdotter
f. 5/8 1843, Ljushult d. 9/6 1918, Södra Säm. Hon tillträdde tjänsten 1869 och gjorde sin sista tjänstgöring som lärarinna 1907.

Albertina Andersdotter

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Adolf Sjöqvist
f. 16/11, 1859, Ledsjö, Skaraborg, d. 28/6, 1922, Ulricehamn
tjänstgjorde 1884- 1919

Johan Adolf Sjöqvist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Märta Elisabet Stomberg, f. 8/8 1885, Gullered,
tjänstgjorde i Södra Säms småskola 1907-1946

Märta Elisabet Stomberg

 

Anna Jakobsson –1917
Tjänstgjorde i Säms Södra småskola

Anna Jakobsson

 

 

 

 

 

 

Berta Åstrand

Berta Vilhelmina Åstrand
f. 8/9 1896, Nittorp, d. 8/7 1990, Gällstad

Anette Nilsson, 1896-1980

 

Ella (Signe Gabriella) Lenberg

 

 

 

 

 

Ella (Signe Gabriella) Lenberg,
f. 30/8 1905, Månstad, d. 25/7 1982, Borås
Tjänstgjorde 1947 –

Gunnar Magnusson

Gunnar Magnusson
f 18/2 1901, Marbäck, d. 13/11 1985, Vegby
Tjänstgjorde 1922 – 1966