månadsarkiv: april 2016

Poststationen i Säm

Poststationen i Säm, som då kallades SÄMB.

I samband med Kronobrevbäringens upphörande inom länet inrättades den första poststationen i Säm  den 1 januari 1875.
Den var placerad på Ågården i Sämbyn och föreståndare blev skolläraren och klockaren Wilhelm Edvard Sahlén. Han innehade sysslan till 1883 då hemmansägare Gustaf Nilsson övertog befattningen. Han var föreståndare fram till år 1897.
I samband med att lantbrevbäringen inrättades från Gällstad till Säm upphörde poststationen i Säm den 31 december 1897.

 

Getavad i Södra Säm

På bilden nedan kan vi se Karl Adolf Björn och hustru Elin Maria
samt barnen Gunhild, född 1913 och Ingvar, född 1919 framför huset i Getavad.

getavad

Här nedanför ser vi ett flygfoto över Getavad.

getavad2_19018849339_o

Dessa foton har vi fått av ett barnbarn till Gunhild.

Skolfoto från Bystad

Detta är ett skolfoto från omkring 1920 – 25.
Vi tror att det kan vara från Bystads skola. Är det någon som känner igen det?
En av eleverna ( längst bak, i mitten)  är Gunhild Olga Maria, född i Gullered 20/2, 1913.
Hennes föräldrar var Karl Adolf Björn och Elin Maria Karlström, de bodde i Getavad, Södra Säm.

farmor-i-skolan_19101306126_o

Detta foton har vi fått av ett barnbarn till Gunhild.