Kategoriarkiv: Kapellet

Invigningen av projekt ” Kapellet på ängen & Kyrkan i byn” 11 september 2016

Invigningen föregicks av den traditionella vandringen på ”Prästavägen /Körkevägen” mellan Södra Säm och Gällstad.
Vi startade vid Gårdö i Gällstad. Ett 40-tal personer hade mött upp i det härliga vädret.
Vandringen gick på Prästavägen/Körkevägen, från Gällstad till Södra Säm.
Guider på vandringen var Arne och Helena med hjälp av Rolf.

dsc_0044

dsc_0050

dsc_0062

På vägen mötte vi Blada-Maja, som bjöd på karameller….

blada-maja

Vid Bosgården träffade vi på fången i Länsmanskällaren, Hon ville bara ha snus och brännvin…………

arne-och-fangen-i-lansmanskallaren

Invigningen av ”Kapellet på ängen & Kyrkan i byn”
Kapellstommen var fullsatt, ca 80-talet personer hade samlats och Claes Theliander invigningstalade.

invigning-av-kapellet-i-sam-11-sept-2016

dsc_0086

Så här ser kapellstommen ut.

20160811_134256

20160811_134307

rekonstruktion-av-syllar

del-av-syll-1

arne-och-helena

??????????????????????

infotavlor-sodra-sam

kapell_tecknat

kultruarvsdagen-2016

Kapellet på ängen och Kyrkan i byn

Invigning av projekt
”Kapellet på ängen och Kyrkan i byn” i Södra Säm
Kulturarvsdagen 11/9 kl. 12.30

karta, liten

 

Invigningen föregås av den traditionella guidade ”Prästavägs-vandringen” som startar vid Gällstads kyrka (parkeringen) klockan 10:00. Vår guide är Gun Ohlsson.

Invigningsarrangemanget klockan 12:30 hålls av arkeolog Claes Theliander,
som 2009 i samarbete med Lödöse museum, gjorde de arkeologiska utgrävningarna av kyrkorna i Södra Säm.

Upprinnelsen till projektet Kapellet på ängen & Kyrkan i byn började i september 2008 då hembygdsforskaren Arne Johansson kontaktade arkeolog Claes Theliander angående en intressant markering med text som han hittat på en gammal skifteskarta från 1710.
Arne som är född och uppvuxen i Södra Säm hade länge funderat på markeringen och texten som löd ”En gammal förfallen kyrkiogård”.

Claes Theliander tyckte detta var mycket intressant och hösten 2009 inledde Claes i samarbete med Lödöse museum en arkeologisk undersökning i Södra Säm’s by i Ulricehamns kommun.

På många sätt var detta en unik arkeologisk undersökning som fick stor uppmärksamhet i media, i forskarsamhället och hos allmänheten (se Claes Theliander Projektet Säm’s kyrkor, Arkeologisk forskningsundersökning 2009. Lödöse museum rapport 2010:12).

På platsen för kartmarkeringen ”En gammal förfallen kyrkiogård” , upptäckte arkeologerna spåren efter ett litet träkapell, en så kallad stolpkyrka, från 1100-talet. När den revs vet vi inte men den kan ha funnits och verkat parallellt med Södra Säm’s stenkyrkan under lång tid.

Den gamla stenkyrkan som byborna tvingades överge 1824 var av en mycket ovanlig form, en så kallad absidsal. Kyrkan byggdes omkring 1250-1340 och det finns endast ett tiotal kända absidsalar i Skandinavien.

Med detta projekt vill vi sätta Södra Säm på den historiska kartan och ge information om de två medeltida kyrkobyggnaderna samt de historiska platserna runt omkring dessa. 

 

kapellet, 2

På platsen där kapellet en gång låg, har vi som en symbolisk handling uppfört en autentisk grundstomme till ett kapell.
Syll och grundstockar är utförda enligt den tidens byggnadsprinciper av byggnadsarkeolog och timmerman Magnus Sjöholm från Gotland.
Ett av hörnen har försetts med en bit vägg-panel som tydligt visar den tidens byggnads-konst. Den färdiga konstruktionen är 5,4 m bred och 11,2 m lång.

kyrka

Kyrkoruinen så som den såg ut då Gabriel Djurklo avbildade den 1868.
Kyrkan byggdes ca 1250-1340 och hade en så kallad ”absidsal”.
Absid är en halvrund utbyggnad som ansluter direkt till långhuset utan något kor däremellan och detta är mycket ovanligt.
Det finns endast ett tio-tal kända absid-kyrkor i Skandinavien.

 

Kapellet på ängen – Kyrkan i byn

Syll och grundstockar_2015

Illustration gjord av Staffan Philipsson.

Södra Säm – Kapellet på ängen och kyrkan i byn

Hösten 2009 undersökte arkeologer från Lödöse museum två platser i Södra Säm’s by i Ulricehamns kommun. Med cirka tre hundra meters mellanrum fanns där två ovanliga medeltida kyrkor, eller snarare en stenkyrka och ett träkapell. På många sätt var detta en unik arkeologisk undersökning som mycket välförtjänt fick stor uppmärksamhet i media, bland forskarna och hos allmänheten.

Stenkyrkoruinen var Södra Säm’s gamla sockenkyrka och kyrkogård. Den övergavs på 1820-talet då en ny kyrka, gemensam för de två socknarna Södra Säm och Gällstad, uppfördes i Gällstad. Under 1800-talet hade kyrkan förvandlats till en stenhög och på 1940-talet snyggade man till ruinen och kyrkogården. Kyrkan var av en mycket ovanlig form, en så kallad absidsal och undersökningarna 2009 visade att den hade uppförts omkring 1250-1350. Äldre gravar på platsen påvisade dock att där funnits en kyrka långt före uppförandet av denna byggnad.

På en skifteskarta över Säm’s by från 1710 fanns en rektangulär markering en bit söder om byn och sockenkyrkan med en upplysande text: ”En förfallen kyrkiogård”. På denna plats upptäckte arkeologerna spåren efter ett litet träkapell, en så kallad stolpkyrka, från 1100-talet. Den revs troligtvis redan på 1200-talet och, något förvånade påträffades inga gravar på platsen. Detta gör att det sannolikt inte var någon vanlig sockenkyrka med ”kyrkiogård” utan att den snarare ska ses som ett kapell, kanske för resande eller som en plats där man vördade ett lokalt helgon.

Vi får ofta besökare, både enskilda och grupper, som vill uppleva Södra Säm’s historia och lära sig mer om de två medeltida byggnaderna och miljön runt omkring dessa. Vi har därför startat ett projekt för att göra platserna mer tillgängliga för allmänheten och informationen bättre.

 Vi vill, på platsen för kapellet, återuppbygga en fullskalig rekonstruktion av syll och grundstockar.
Dessutom  producera bra och hållbara informationsskyltar, en sammanfattande informationsbroschyr  samt röja området från träd och sly.

Alldeles i närheten av denna plats går en hålväg och det finns även hålvägar på fler ställen i Sämbyn.
Det tyder på att kapellet kan ha varit ett pilgrimskapell för resande.

” Hålvägar brukar dateras till järnålder och medeltid, och användes in på 1600-talet. De är rester av längre vägar och uppstod när vägen gick i kuperad terräng och över sandiga och lösa jordar. Då vägen inte var förstärkt med någon form av underarbete, nöttes den ner av flitigt användande och av väder och vind.”

 

Kyrkan och Kapellet i Södra Säm

Detta är en teckning av Södra Säms kyrkoruin
ritad av Nils Gabriel Djurklou 1868.

Södra Säms kyrkoruin. Teckning 1868 av Djurklou

Södra Säms kyrkoruin.
Teckning 1868 av Djurklou

Rekonstruktion av Södra Säms gamla kyrka, omkring år 1800

Akvarell av Bjorn Gidstam

Kanske såg kapellet  ut så här….?
Rekonstruktion av Södra Säms gamla kapell, på 1100-talet

Akvarell av Bjorn Gidstam