månadsarkiv: april 2014

Lärarinnan Albertina Andersdotter

Småskolelärarinnan
Albertina Andersson
född 5 augusti 1843, Ljushult
död 8 juni 1918
Brobacken stuga,
södra Säm

Albertina, som var populär, tillträdde tjänsten i Säm 1869.
Hon undervisade i så kallad  ”flyttande skola”.
Det nya folkskolehuset var färdigt 1907, och den gamla skolan blev nu småskola.
Läs även här: Säms skola 1907.

 

Albertina

Säms skola 1907, bild, kompr. beskuren

Detta är gravstenen på Gällstads Södra Säms kyrkogård.
Den ligger nedmonterad
och för närvarande vet man inte om det finns någon gravrättsinnehavare.
Om det inte finns någon , kommer gravstenen att forslas bort……………

Lärarinnan Albertina Andersson, 1845-1918, beskuren

 

Byordning för Sems Byemän år 1829

Detta är några av punkterna i Byordningen från 1829:

§ 1

Valborgsmässodagen skall första bystämman hållas och då överse åldermannens räkningar från det förflutna året.
Byemännen prövar då huru han sin tjänst förrättat, ärligen och väl till byemännens nytta eller skada och bör ombyte av ålderman även vid denna stämma ske, efter den tur och ordning som byemännen överenskomma.
Kvitterad räkning för det förflutna året, ävensom alla böter jämte andra handlingar
förvaras uti ett skrin, som till byns gemensamma nytta kommer att inköpas, vartill åldermannen haver ena nyckeln och den äldsta bisittaren den andra.”

§ 2

”Så ofta åldermannen finner angeläget att fodra att höra byemännen i något gemensamt ärende blåser han i en till byn anförskaffad lur,
och skole byemännen, vid 12 skilling banco bot första och dubbelt andra gången,
sig å stället infinna.”

År 1829 den 3 juni vid Kinds härads sommarting i Svenljunga blev föregående byordning ingiven,
där den fastställdes enligt protokollets innehåll.

Tanter i Sämbyn

Detta är ett fotografi med tanter som antagligen är från Södra Säm.

På baksidan står det:
” farmor” ( kan vara Ida Anette Magnusson, född 15/10 1855, gift med Axel Herman Magnusson,
de bodde på Brobacken i Säm)
Tekla, Othilda, Lydia….
Är det någon som känner igen dem?

På baksidan_farmor, Tekla, Othilda, Lydia...

 

 

Anna Gustava Lilja och Karl Johan Gustafsson

Anna Gustava Gustavsson Lilja, född 10/7 1876, Wisnaholmen, Grönahög
Karl Johan Gustafsson, född 11/4 1867, Kvarnhult, Gällstad.
De gifte sig 3/11 1916.

Anna Gustava och Karl Johan Gustafsson

Anna Gustava och sonen Einar Gustavsson, född 28/5 1920
De står framför stugan ” Hästholmen”, i Södra Säm, senare kallad ” Liljasstugan”.
Denna stuga fanns utmed ” Prästavägen”.
Stugan skänktes av Einar till Vegbyortens hembygdsförening.

Anna Lilja och sonen Einar, född 1920Den flyttades och finns nu i hembygdsparken i Vegby,
se bilden här nedanför.

Einar Gustafsson, besök 2005 i Vegby

Einar Gustavsson på besök i Liljas-stugan, Vegby 2005. 

Anna Lilja...

Anna Gustava Gustavsson Lilja

 

Detta är gravstenen på Gällstads Södra Säms kyrkogård.
Den är nedtagen och man söker gravrättsinnehavare.
Finns det inte någon sådan, så kommer stenen att bli bortforslad…….

Karta över kyrkogården i Pålsjö, Helsingborg. Karl Johan Gustafsson är begravd i kvarter 8, som är markerad på kartan. Gravrätten gick ut redan 1940 och graven är inte exakt markerad.
Karl Johan var intagen på Helsingborgs hospital 22/3 1928 och dog där 21/2 1930.