Södra Säm 1710

Detta är en del av kartan över södra Säms by från 1710.
Då låg husen samlade nere vid kyrkan och man kan också se en
ritad fyrkant med texten: ”en gammal kyrkogård”.

Södra Säm, 1710

Man kan titta mer på Lantmäteriet, Historiska kartor.