Anna Margareta Karlsohn, operasångerska

Anna Margareta Karlsohn
född 3 mars 1852
skolhuset, Gällstad
död 27 november 1935
hovförsamlingen, Stockholm

Föräldrar: Andreas Karlsohn,  lärare i och organist i Södra Säm och Gällstad.
och Eva Marie Berndtsson

Anna Karlsohn, operasångerska Anna Karlsohn, operasångerska, 3

 

Organistexamen i Skara 1867,
inträdesexamen till musikkonservatoriets i Stockholms organistklass sept. 1871,
studier där 1871— 1873,
medlem av Nya svenska damkvartetten,
elev vid konservatoriets sångklass 1875—1878,
debuterade vid Kungliga teatern 18 okt 1878,
engagerad där 1 dec 1879—31 dec 1911

Sin första musikutbildning fick Anna  för fadern och efter organistexamen skrevs hon 1871 in som elev i orgelklassen vid musikkonservatoriet i Stockholm. Av ekonomiska skäl tvingades hon efter några år avbryta utbildningen och turnerade sedan två år i Skandinavien och  Nordeuropa som medlem av Nya svenska damkvartetten. Vid återkomsten till konservatoriet övergick hon till sångklassen, där hon fick Julius Günther till lärare.

Efter debuterna som Cherubin i Figaros bröllop 78 samt Siebel i Faust o Zerlina i Don Juan året därpå stod det klart att teatern i Anna fått en verklig tillgång i det lyriska sopranfacket. En recensent skrev om hennes Cherubin: ”Hon lät höra en ganska angenäm röst med klar klangfärg och rörde sig särdeles obesvärat på scenen”.
Alldeles särskilt blev hon specialist på pojkroller och på hennes repertoar fanns utöver de redan nämnda bl a Stefano i Romeo o Julia,
Jemmy i Wilhelm Tell,
Benjamin i Josef i Egypten,
Urbain i Hugenotterna och Benito i Spanska studenter samt åtskilliga andra goss- o pageroller.

Långt uppe i 50-årsåldern var hon den självskrivna framställaren av många av dessa partier och enligt en uppgift skall hon ha framträtt lika ofta på teatern i manlig som kvinnlig dräkt, vilket dock torde vara en överdrift. På hennes långa rollista stod även många flickroller, t ex
Micaela i Carmen,
Ännchen i Friskytten,
Anna i Muntra fruarna i Windsor,
Irma i Muraren,
Inez i Afrikanskan,
Marcellina i Fidelio och Susanna i Figaros bröllop.

Anna framträdde även i flera kvinnliga huvudroller, bland vilka kan nämnas
Lady Harriet i Martha,
Rosina i Barberaren i Sevilla,
Bertha i Nürnbergerdockan
och Prinsessan Nemea i Konung för en dag. Någon riktig primadonna var hon aldrig, därtill saknade hon inte minst figur och pondus. Det vokala utförandet erkändes dock alltid och i pressomdömena får hon i olika variationer beröm för sin ”klara o renklingande, något spröda stämma o sin särdeles lediga koloratursång”.
I samband med Anna´s kvartssekeljubileum vid teatern — hon var då 51 år gammal — skriver en tidning: ”Ännu står hon ej de yngre scenkamraterna efter om det gäller en koloraturtävlan, såsom t ex Philines parti i Mignon”.

Minst tycks hon ha passat i allvarliga roller som Elvira i Den stumma från Portici och Don Juan, Mathilde i Wilhelm Tell och Adal-gisa i Norma. Hennes glada humör o utseende var där närmast en belastning, och hon saknade förmågan till tillräcklig variation i mimik och spelsätt.

Vid konung Oscars 25-årsjubileum den 18 sept. 1897 erhöll Anna Karlsohn medaljen »Litteris et artibus», och i februari 1910 blef hon associé af Kungl. Musikaliska Akademien.

I en intervju i samband med avskedet från teatern säger Anna: ”Hovmarskalken Edholm, som var operachef vid min debut kände sig nog lite tveksam i frågan om mig: vad skola vi, tyckte han, göra med den där magra flickan”.
Under sina 33 år vid Operan kom emellertid Anna att bli till oerhörd nytta. Hon framträdde enligt egen utsago vid 2369 föreställningar och åtskilliga säsonger, särskilt kring 1890, gjorde hon över hundratalet föreställningar. Vid fyllda 60 år tog hon för alltid avsked från publiken som Marcellina i Figaros bröllop, en av de många ”gumroller” hon utförde de sista åren.

Anna Karlsohn, operasångerska, 2Andreas Karlsohn,organist,  Eva Maria och barnen

Gravstenen finns på Gällstads / Södra Säms kyrkogård