Södra Säms kyrka, utseende och inventarier

Säms kyrkas utseende och inventarier_Sida_1

Säms kyrkas utseende och inventarier_Sida_2

Här nedan är ett foto på ljuskronan från Södra Säms kyrka.
Den hänger nu i Gällstad/Södra Säms kyrka i Gällstad.

Ljuskronan från Södra Säms kyrka

Här nedan är ett foto på mellanklockan från Södra Säms kyrka.
Den finns nu i Gällstad/Södra Säms kyrka i Gällstad och klangen hörs fortfarande varje söndag.

Inskriften på klockan är:
” Som fåglar hasta till sitt bo
så söker jag hos Gud min ro.
Min själ sin rätta hvila får
när i hans hus jag värdigt går.”

Södra Säms kyrkklocka, ( mellanklockan), 1