Slöjdhuset i Södra Säm

Detta är en ritning på slöjdhuset vid Södra Säms folkskola, huset finns fortfarande kvar.

Ritning över Södra Säms folkskolas slöjdsal, kompr.