Södra Säms Lantmannaförening 1912

Detta är ett tidningsurklipp med bild och text på Södra Säms Lantmannaförening 1912.
De är samlade framför folkskolan i Gällstad.