Konfirmationsminne

Vackert konfirmationsminne för Holger Fredriksson, han hette senare Målberg.
Konfirmationen bör ha varit omkring 1926.

?

?

holger-malberg-1