Affären i Södra Säm

Detta är ett foto från affären i Säm, den översta bilden med Folke Bengtsson är från 1950-talet.
På bilden under ser vi även Folkes fru Greta.
Affären drevs fram till 1979.