Gammal bok från Södra Säms kyrka, tryckt 1774

Gammal bok från Södra Säms kyrka, tryckt 1774

Gammal bok från Södra Säms kyrka, tryckt 1774

”Sammandrag af the Kongl. Förordningar, Placater, Bref och Resolutioner, samt andre Publicationer.”