Cirklar av sten

Detta område finns inte långt från Kummeliberg, som är ett gravfält från bronsålder/järnåldern.

Dessa stenar är lagda i cirklar. Det syns lite otydligt på fotografiet, men det är alldeles säket inget naturligt utan gjort av någon. När och varför…? Vem / vilka har en gång gjort detta..?
Flera av stenarna verkar vara ställda mot varandra, vad betyder det…?

De röda linjerna är till för att lättare se hur stenarna är lagda.
Området är inte utgrävt eller helt utforskat, ännu….

?