Gårdarna i Säm, del 2

Gård nr 1      Kvarnagården                    ½ frälsehemman (dvs skattebefriat)

+ Kvarnagårdens soldatstom
+ Hästhagen (hus)
Historia
I äldre jordeböcker var det ett kyrkohemman på 1 mantal (särskild längd 1548 och jordebok 1548 var det ett frälsehemman). Kvarnagården hade förr kvarn.
Namnet skrivs
                      Quernagården                    1530 i Historiska handlingar
                      Quernagårdhen                  1540 i Skara stifts kyrkliga jordebok
                      Quernagården                    1550 i jordeböcker
                      Quernagården                    1564 + 1624 i tiondelängder
                      Quarnagården                    1573 i tiondelängder
                      ”                                          1868 i lantmäterihandlingar
                      Qvarnegården                   1604 och 1877 i jordeböcker
                      Qvarnagården                    1622 och 1761 i jordeböcker
                      Qvarnngården                    1630 i tiondelängder
                      Qvärnegården                    1684 i jordeböcker
                      Qvernegården                    1696 i jordeböcker
                      Quarnagården                    1900 i kyrkoböcker
Gård nr 2      Rävagården                       ½ skattehemman
Binamn: Gärdet
                      + Rävängen – Björkbacken (lägenhet)
                      + Kvarnåsen (torp)
                      + Orraholmen (torp)
                      + Södra Torp (lägenhet)
Historia:
I äldre jordeböcker var det ett skattehemman på 1 mantal. Namnet kommer troligen av innehavare, som hetat Räv (Jöns Räff i jordeboken 1573 och Carll R i tiondelängder 1590).
Namnet skrivs
                      Reffwagården                     1564 i tiondelängder
                      Räuagården                        1573 i tiondelängder

Refvegården                       1607 + 1726 i jordeböcker                       Räffgården                         1648 i lantmäterihandlingar

                      Räfvegården                       1650 + 1825 i jordeböcker
                      Refvagården                       1635 + 1756 i jordeböcker
                      Räfvagården                       1640 + 1877 i jordeböcker
Gård nr 3      Lunden                               ½ skattehemman
                      + Gunbers
                      + Ljunghem
                      + Brobacken (hus)
                      + Lundsås (hus)
Historia:
I äldre jordeböcker är det ett kyrkohemman om 1 mantal (i särskild längd 1548 och i jordebok 1550 ett frälsehemman). Det äldsta namnet är Lundagården.
Namnet skrivs
                      Lundagården                      1530 i Historiska handlingar
                      Lundenn                              1548 i särskild längd
                      Lundagården                      1564 + 1586 i tiondelängder
                      Lundegården                      1573 i tiondelängder
                      Lunnagården                      1578 + 82 i tiondelängder
                      Lundhen                              1612 i tiondelängder
                      Lunden                                1660 + 1877 i jordeböcker
Gård nr 4      Bosgården    1 kronohemman (dvs som tillhörde kronan= de styrande)
Historia:
I äldre jordeböcker är det ett kyrkohemman om ett mantal i särskild längd 1548 och i jordebok 150 är det ett frälsehemman. Landsfiskalboställe. Bosgårdar var under fornsvensk tid och medeltid beteckningen på ett förvaltningsställe som löd under ett större gårdskomplex. I Södra Säms fall löd Bosgården under Torpa.
Namnet skrivs
                      Boossgården                       1530 i Historiska handlingar
                      Boszgårdhen                       1540 i Skara stifts kyrkliga jordebok
                      Bosgården                          1548 i särskild längd
Bosgården                        1564 + 1861 it ondelängder och lantmäterihandlingar
Bosgården                        1568 + 1825 + 1908 i jordeböcker
                      Bodsgården                        1572 + 1805 i jordeböcker
                      Bossgården                         1597 + 1877 i jordeböcker
                      Boessgården                       1637 i tiondelängder
                      Botzgården                         1675 + 1680 i jordeböcker
                      Bordsgården                        1900 i kyrkoböcker
Gård nr 5      Stommen                           ½ skattehemman
Binamn: Gärdet
                      + Stomsdal (hus) Säms skolplan
Historia:
I äldre jordeböcker 1548 var det ett kyrkohemman om ett mantal, senare blev det ett frälsehemman. I jordeböckerna 1749-1825 var Stommen gård nr 3.
Stommen anses vara den vikingatida/tidigmedeltid grundgård, som kyrkotomten avsöndrats från. En kyrkoherde hade ofta ett boställe och en stom. Den senare skulle se till att det fanns mat på prästens bord. Den låg oftast gränsande till kyrkotomten.
Namnet skrivs
                      Stommen      1540 i Skara stifts kyrkliga jordebok
                      Sttompnen    1548 i jordeböcker
                      Stompnen      1550 + 1688 i jordeböcker
                      Stommen      1772 + 1877 i jordeböcker
Gård nr 6      Frugården    ¼ frälsehemman
                      +Rudet (lägenhet)
Historia:
Frugården är i äldre jordeböcker ett frälsehemman om ett mantal.
Namnet skrivs
                      Ffrwgardhenn                     1546 i tiondelängder
                      Frwgogården                                            1573 i tiondelängder
                      Frugården                           1582 + 1877 i jordeböcker
                      Frwagården                        1622 i jordeböcker
Gård nr 7      Bagaregården                    ¼ frälsehemman
                      + Berghem
                      + Amerika
Historia:
I äldre jordeböcker ett kyrkohemman om ett mantal.
Namnet skrivs
                      Bakaregården                     1564 i tiondelängder
                      Backaregården                   1604 + 1721 i jordeböcker
                      Bakaregården                     1610 + 1795 i jordeböcker
Bakagården                        1630 i tiondelängder
Bagaregården                    1710 i lantmäterihandlingar
                      Bagaregården                    1805 + 1877 i jordeböcker
Gård nr 8      Fiskaregården
Binamn: Damsberg, Gärdet, Mårdberg
                      + Berghem
                      + Kvastbacken (torp)
                      + Damsberg
Historia:
I äldre jordeböcker är det ett skattehemman om ett mantal. Det hade i jordeböcker 1777-1825 ordningsnr 6.
Namnet skrivs:
                      Fiskegardhen                        1546 i tiondelängder
                      Fiskaregordhen                   1547 i tiondelängder
                      Fiskieregården                    1607 i jordeböcker
                      Fiskaregården                     1683 + 1877 i jordeböcker
                      Fÿskaregården                    1685 + 1716 i jordeböcker
                      Fiskaregården                     1795 + 1815 i jordeböcker
Gård nr 9      Sjögården                          1/2 frälsehemman
                      + Berghem
Historia:
I äldre jordeböcker var det ett kyrkohemman om ett mantal. Sjögården låg förr närmast sjön.
Namnet skrivs:
                      Siogardhn                           1546 i tiondelängder
                      Siögården                           1548 i särskild längd
                      Siögården                           1578 i tiondelängder
Gård nr 10    Ågården                             ¼ skattehemman
Binamn: Gärdet
                      + Ekholmen
                      + Lilla Gärdet
Historia:
I äldre jordeböcker var det ett kyrkohemman om ett mantal. Det var 1550 ett frälsehemman. Det låg förr vid ån.
Namnet skrivs:
                      Åågården                            1530 i Historiska handlingar
                      Åågårdhen                          1540 i Skara stifts kyrkliga jordebok
                      Ågården                              1573 i tiondelängder
                      Agården                              1578 i tiondelängder                            Ågården                              1654 + 1877 i jordeböcker