Gårdarna i Säm, del 3

Toarp            i frälse (säteri/sätesgård som under medeltiden och 1500-talet beboddes av en frälseman, som hade sätesfrihet dvs skattefrihet)

+ Axelstorp (torp)
+ Nybygget (torp)
+ Näset
Historia 
I äldre jordeböcker upptas 3 kyrkohemman om 1 mantal vardera. 1550 betecknas det som frälsehemman. Första ledet i namnet är en fornsvensk genitivform av mansnamnet Tove.
Namnet skrivs:
                      Toffwatorp                          1530 i Historiska handlingar
                      Toffuetörp                          1534 i Gustaf 1s (Vasas) registratur
                      Togatorp                             1540 I Skara stifts kyrkliga jordebok
                      Toorp                                  1550 i jordeböcker
                      Toffvarp                              1559 i Gustaf 1:s registratur
                      Toffuörp                              1561 i tiondelängder
                      Toffworp                             1564 i tiondelängder
                      Toffuarp                              1568 + 1635 i jordeböcker
                      Tofforp (-årp)                     1573 + 1622 i Jordeböcker
                      Tåffuarp                              1578 i jordeböcker
                      Tofuörp                               1593 i jordeböcker
                      Toarp                                  1629 + 1877 i jordeböcker