Gårdarna i Säm, del 4

Gårdarna i Säm, del 4

Attorp                1 frälse (säteri/sätesgård var en gård som under medeltiden och 1500-talet beboddes av en frälseman, som hade sätesfrihet = skattefrihet)

Binamn. Attarp

                             + Brodal (hus)
                             + Hallstenstorpet (torp)
                             + Krakatorp (torp)
                             + Lindholmen (torp)
                             + Pustan
                             + Tillfällan/Hagen (torp)
                             + Tån (hus)
                             + Vidlöten (torp)
Historia:
Attorp nämndes i första gången i en jordebok 1685 i en reduktionsjordebok. I jordeboken 1687 var det säteri och 1719 ett frälsehemman om ett mantal. Första ledet i namnet är troligen fornsvensk genitiv av mansnamnet Atte.
Namnet skrivs:
                             Attetorp           1474 i Handlingar rörande Skandinaviens historia
                             Attorp                1517 i Historiska handlingar
                             ”                           1546 i tiondelängder
                             Attatorp            1547 i tiondelängder
                             Attorp                1553 i Västergötlands Fornminnesförenings tidskrift
                             Attarp                1600 i kyrkoböcker
                             ”                           1654 på en geografisk karta
                             ”                           1648 i lantmäterihandlingar
                             Attorp                1685 + 1877 i jordeböcker
                             Attarp                1690 + 1719 i jordeböcker